Blogroll

Jumat, 16 Maret 2012

Naskah Pelantikan Penegak Bantara ABITI

Pada hari ini ……Ahad……..tanggal …25… bulan……02…..Tahun 2012, sebelum saya selaku pembina melantik adik-adik menjadi Pramuka Penegak tingkat Bantara terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada pengapit kanan dan pengapit kiri adik-adik.
  • PENGAPIT KANAN     :
Cakapkah adik-adik yang adik ajukan dihadapan sidang   Dewan Kehormatan ini  ? (siap, cakap).
  • PENGAPIT KIRI          :    
Dapatkah adik membenarkan ucapan pengapit kanan ?  (siap, dapat).
Baik !
Untukmu adik-adik penegak calon Bantara !
  1. Beranikah adik-adik membenarkan dan mempertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta kepada Gerakan Pramuka atas pengakuan kedua pengapit adik-adik ? ( siap Berani )
  2. Bersediakah adik-adik menjalankan tugas yang dibebankan oleh Gerakan Pramuka selaku penegak Bantara dengan sebaik-baiknya ? (bersedia).
  3. Bersediakah adik-adik dengan suka dan rela menjalankan amanat yang akan diberikan, demi kemajuan Gerakan Pramuka dimasa yang akan datang ? (bersedia).
Baiklah !, Terima kasih atas jawaban yang telah adik-adik berikan, kepada pengapit kanan dan pengapit kiri tinggalkanlah adik-adik calon penegak bantara agar mereka lebih leluasa berkarya dengan mengembangkan Gerakan Pramuka. 
……..( berhenti sejenak sampai pengapit mundur ).
Sebelum adik-adik mengucapkan janji Pramuka Indonesia, saya persilahkan adik-adik berdoa lebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang telah  dan akan adik ucapkan nanti mendapat rahmat dan lindunganNya.
……………Dengan ini saya persilahkan…………… Selesai.
…………(Tunggu bendera masuk upacara)……
Penganglah ujung sang Merah Putih dan letakkanlah pada dada sebelah kiri, dimana terdapat jantung adik dan dengan sikap yang demikian bermakna : “Bahwa selama denyut jantung adik masih berdenyut maka selama itu pula adik ingat akan janji dan kewajiban adik terhadap Tuhan, Bangsa dan Negara.

Ikuti Ucapan saya :                      
TRI SATYA
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersunggu-sunggu :
  • Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan Pancasila.
  • Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.
  • Menepati Dasa Dharma.
…………….Lepaskanlah Sang Merah Putih…………………..

Baiklah !, Sebelum adik-adik saya lantik secara resmi sebagai Pramuka Penegak tingkat Bantara, maka terlebih dahulu mari kita dengarkan ketukan tongkat Pemangku Adat sebagai bukti bahwa adik-adik cakap untuk dilantik sebagai Penegak Bantara.
Kita mulai satu persatu …….(Sebut nama yang terlampir).

Terima Kasih !.

Perlu saya jelaskan sedikit tentang ketukan tongkat Pemangku Adat Bahwa :
- Ketukan tongkat 1 kali berarti bantaranya bersyarat 3 bulan.
- Ketukan tongkat 2 kali berarti bantaranya bersyarat 2 bulan, dan
- Ketukan tongkat 3 kali berarti bantaranya lulus murni.

Jadi adik-adik yang lulus bersyarat, supaya menyelesaikan syarat bantaranya sebelum waktu yang telah ditetapkan diatas, kalau tidak sanggup maka Pemangku Adat dapat mencabut bantaranya.
Baiklah !, Atas pengakuan pemangku adat, maka saya  selaku pembina menyatakan adik dapat dilantik sebagai penegak bantara, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin…
Sebelum adik memakai TKU Bantaranya terlebih dahulu basulah muka adik dengan air buah nyiur yang telah disiapkan, “sebagai perwujudan bahwa adik membersihkan jasmani dan rokhani adik dari perbuatan yang tercela yang tidak sesuai dengan ajaran agama”.    
  ………….(Silahkan mulai)………..

Sekarang, silahkan pasang sendiri TKU bantaranya , yang berarti: “adik-adik telah meletakkan beban tugas Gerakan Pramuka  dipundak adik-adik sendiri” Yakni “Beban tugas memajukan dan menghidupkan Gerakan Pramuka sepanjang masa”.

Terima Kasih !
Kakak ucapkan  selamat !
 
Terima kasih

@ut-tha@

1 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More